معنی و ترجمه کلمه extinguish به فارسی extinguish یعنی چه

extinguish


مستهلک کردن ،خاموش کردن ،خفه کردن ،فرونشاندن ،کشتن ،منقرض کردن
علوم مهندسى : ساکت کردن ملغى کردن
روانشناسى : خاموش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها