معنی و ترجمه کلمه extirpate the source of dispute به فارسی extirpate the source of dispute یعنی چه

extirpate the source of dispute


قانون ـ فقه : قلع ماده نزاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها