معنی و ترجمه کلمه extirpation به فارسی extirpation یعنی چه

extirpation


اندام بردارى ،نابودى ،ريشه کنى
روانشناسى : قطع اندام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها