معنی و ترجمه کلمه extra special flexible wire rope به فارسی extra special flexible wire rope یعنی چه

extra special flexible wire rope


علوم دريايى : طناب فولادى ويژه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها