معنی و ترجمه کلمه extra-atmospheric به فارسی extra-atmospheric یعنی چه

extra-atmospheric


متعلق بفضاى بيرون ازجو،خارج الجوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها