معنی و ترجمه کلمه extra-charge به فارسی extra-charge یعنی چه

extra-charge


هزينه فوق العاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها