معنی و ترجمه کلمه extract به فارسی extract یعنی چه

extract


بيرون کشيدن استخراج ،جوهر،گلنگدن زدن ،اخراج کردن پوکه ،چکيده ،عصاره گرفتن ،بيرون کشيدن ،استخراج کردن ،اقتباس کردن ،شيره ،عصاره ،زبده ،خلاصه
علوم مهندسى : خلاصه زبده
کامپيوتر : استخراج کردن
شيمى : عصاره گيرى
علوم نظ امى : خلاصه وضعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها