معنی و ترجمه کلمه extraction of copper به فارسی extraction of copper یعنی چه

extraction of copper


علوم مهندسى : استخراج مس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها