معنی و ترجمه کلمه extractive به فارسی extractive یعنی چه

extractive


قابل کشيدن ،استخراجى ،عصاره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها