معنی و ترجمه کلمه extraordinary به فارسی extraordinary یعنی چه

extraordinary


فوق العاده ،غيرعادى ،شگفت اور
قانون ـ فقه : فوق العاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها