معنی و ترجمه کلمه extrapyramidal motor system به فارسی extrapyramidal motor system یعنی چه

extrapyramidal motor system


روانشناسى : دستگاه حرکتى برون هرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها