معنی و ترجمه کلمه extravagance به فارسی extravagance یعنی چه

extravagance


افراط،گزافگرى ،زياده روى ،بى اعتدالى
قانون ـ فقه : تعدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها