معنی و ترجمه کلمه extravagate به فارسی extravagate یعنی چه

extravagate


ازحداعتدال بيرون رفتن ،منحرف شدن ،کارنامعقول کردن ،سرگردان شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها