معنی و ترجمه کلمه extreme values به فارسی extreme values یعنی چه

extreme values


مقادير کرانى
عمران : ارزشهاى فوق العاده
روانشناسى : مقادير انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها