معنی و ترجمه کلمه eyelid conditioning به فارسی eyelid conditioning یعنی چه

eyelid conditioning


روانشناسى : شرطى کردن پلک چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها