معنی و ترجمه کلمه eyes left به فارسی eyes left یعنی چه

eyes left


علوم دريايى : نظر به چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها