معنی و ترجمه کلمه eyestrings به فارسی eyestrings یعنی چه

eyestrings


(تش ).ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى ومرگ از هم گسيخته مى گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها