معنی و ترجمه کلمه f (form determinant) به فارسی f (form determinant) یعنی چه

f (form determinant)


تعيين کننده شکل( در رورشاخ)
روانشناسى : تعيين کننده شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها