معنی و ترجمه کلمه f. of uterus به فارسی f. of uterus یعنی چه

f. of uterus


اندام رحم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها