معنی و ترجمه کلمه f. of uterus به فارسی f. of uterus یعنی چه

f. of uterus


اندام رحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها