معنی و ترجمه کلمه f.o.b (free on boand) به فارسی f.o.b (free on boand) یعنی چه

f.o.b (free on boand)


فوب
بازرگانى : تحويل روى کشتى در حمل بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها