معنی و ترجمه کلمه fabianism به فارسی fabianism یعنی چه

fabianism


فابيانيسم
قانون ـ فقه : نحله سوسياليستى معتدل که به سال 1884 در انگلستان تشکيل شد و در واقع پايه حزب کارگر محسوب مى شود . اصحاب اين مسلک با عقايد مارکس در زمينه لزوم کشمکش طبقاتى و نيز انقلاب و شدت عمل جهت وصول به اهداف سوسياليزم موافقت ندا رند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها