معنی و ترجمه کلمه fabliau به فارسی fabliau یعنی چه

fabliau


)pl.fabliaux(افسانه موزون ،وابسته باشعار قديم فرانسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها