معنی و ترجمه کلمه fabrication به فارسی fabrication یعنی چه

fabrication


توليد،ساختن ،ساختمان ،افسانه بافى ،ساخت
علوم مهندسى : ساخت
کامپيوتر : ساخت
روانشناسى : جعل
بازرگانى : کالاهاى ساخته شده
علوم هوايى : ساخت
علوم نظامى : طرز ساخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها