معنی و ترجمه کلمه fabricator به فارسی fabricator یعنی چه

fabricator


تهيه کننده ،سازنده ،جعل کننده
علوم مهندسى : مخترع
علوم نظامى : سازنده وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها