معنی و ترجمه کلمه facade tower به فارسی facade tower یعنی چه

facade tower


معمارى : برجنما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها