معنی و ترجمه کلمه facade به فارسی facade یعنی چه

facade


نماى سر در،جبهه ،نماى خارجى
علوم مهندسى : سردر
معمارى : نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها