معنی و ترجمه کلمه face brickwork به فارسی face brickwork یعنی چه

face brickwork


معمارى : نماسازى اجرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها