معنی و ترجمه کلمه face value به فارسی face value یعنی چه

face value


بهاى اسمى ،مبلغ اسمى ،ارزش اسمى
قانون ـ فقه : ارزش اسمى
بازرگانى : مبلغى که روى سکه اسکناس و يا سهام نوشته شده است ،ارزش صورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها