معنی و ترجمه کلمه face-off circle به فارسی face-off circle یعنی چه

face-off circle


هرکدام از پنج دايره کوچک مخصوص رويارويى( لاکراس)
ورزش : هرکدام از پنج دايره کوچک مخصوص رويارويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها