معنی و ترجمه کلمه face-off spot به فارسی face-off spot یعنی چه

face-off spot


نقطه رويارويى( لاکراس)
ورزش : هرکدام از 9 نقطه مخصوص رويارويى ،نقطه رويارويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها