معنی و ترجمه کلمه facetiae به فارسی facetiae یعنی چه

facetiae


لطايف ،هزليات ،بذله ،فکاهيات ،مطايبات ،شوخى هاى خارج از نزاکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها