معنی و ترجمه کلمه facial expression به فارسی facial expression یعنی چه

facial expression


روانشناسى : حالت چهره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها