معنی و ترجمه کلمه facies به فارسی facies یعنی چه

facies


رخساره ،صورت ،(زيست شناسى )عبارت مشخص يک طبقه ،منطقه مناسب رشد حيوان يانبات خاصى
عمران : رخساره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها