معنی و ترجمه کلمه facilitation به فارسی facilitation یعنی چه

facilitation


تسهيل
روانشناسى : تسهيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها