معنی و ترجمه کلمه facilities به فارسی facilities یعنی چه

facilities


وسائل ،وسايل ،تاسيسات ،تسهيلات ،امکانات
کامپيوتر : امکانات
عمران : وسايل
بازرگانى : تسهيلات
علوم نظامى : ساختمانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها