معنی و ترجمه کلمه facing brick به فارسی facing brick یعنی چه

facing brick


معمارى : اجرنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها