معنی و ترجمه کلمه fact به فارسی fact یعنی چه

fact


بوده ،واقعيت ،حقيقت ،وجود مسلم
روانشناسى : واقعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها