معنی و ترجمه کلمه faction به فارسی faction یعنی چه

faction


نزاع ،مخالفت ،دسته بندى ،حزب ،انجمن ،فرقه ،نفاق
علوم مهندسى : دسته بندى
قانون ـ فقه : دسته بندى
علوم نظامى : توطئه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها