معنی و ترجمه کلمه factionalism به فارسی factionalism یعنی چه

factionalism


تحزب ،اعتقاد به سيستم حزبى ،فرقه بازى ،نفاق
قانون ـ فقه : اعتقاد به لزوم وجود احزاب سياسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها