معنی و ترجمه کلمه factitiously به فارسی factitiously یعنی چه

factitiously


بطورساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها