معنی و ترجمه کلمه factor loading به فارسی factor loading یعنی چه

factor loading


روانشناسى : وزن عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها