معنی و ترجمه کلمه factor markets به فارسی factor markets یعنی چه

factor markets


بازرگانى : بازارهاى عوامل توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها