معنی و ترجمه کلمه factor of safety به فارسی factor of safety یعنی چه

factor of safety


عامل اطمينان ،ضريب اطمينان ،عامل تامين ،ضريب تامين
عمران : ضريب اطمينان
معمارى : سازه ابيمى
علوم نظامى : ضريب اطمينان
علوم دريايى : ضريب اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها