معنی و ترجمه کلمه factor payments به فارسی factor payments یعنی چه

factor payments


پرداختهاى عوامل توليد مانند،دستمزد،اجاره
بازرگانى : بهره و سود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها