معنی و ترجمه کلمه factor price equalization به فارسی factor price equalization یعنی چه

factor price equalization


بازرگانى : برابرسازى قيمت عوامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها