معنی و ترجمه کلمه factor productivity به فارسی factor productivity یعنی چه

factor productivity


بهره دهى عوامل
بازرگانى : بازدهى عوامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها