معنی و ترجمه کلمه factor proportion به فارسی factor proportion یعنی چه

factor proportion


بازرگانى : نسبت عوامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها