معنی و ترجمه کلمه factoring agent به فارسی factoring agent یعنی چه

factoring agent


عامل تنزيل
بازرگانى : فرد يا شرکتى که اسناد تجارى را تنزيل مينمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها