معنی و ترجمه کلمه factoring of credit به فارسی factoring of credit یعنی چه

factoring of credit


نمايندگى اعتبار
بازرگانى : عامليت اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها