معنی و ترجمه کلمه factory order به فارسی factory order یعنی چه

factory order


بازرگانى : سفارش ساخت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها